Eerste bezoek en behandelplanning

Bij de eerste afspraak wordt zowel de algemene gezondheid als de tandheelkundige bijzonderheden doorgenomen aan de hand van een vragenlijst. Vervolgens wordt indien nodig de status van uw tandvlees gemeten en eventueel een behandelplan voor de vervolgbehandelingen en een begroting van de kosten opgesteld.
Verder zal een belangrijk deel van de behandeling besteed worden aan voorlichting en instructie: 'Wat is een goede mondhygiëne en hoe kunt u daar zelf voor zorgen?'. Uiteraard wordt uw gebit professioneel gereinigd. Dit houdt in dat zowel onder als boven het tandvlees tandsteen en tandplak verwijderd wordt.  Soms zijn er meer of minder afspraken noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de status van uw tandvlees. Indien gewenst kan de behandeling onder locale verdoving uitgevoerd worden.

Handig om mee te nemen bij uw eerste bezoek zijn:

  • Namen en bijsluiters van medicijnen. Veel medicijnen hebben namelijk invloed op de mondgezondheid en/of de behandeling
  • Gegevens van eerdere behandelingen van collega’s mondhygiënisten
  • Patiënten met een heupprothese dienen van hun orthopeed te weten of zij onder antibioticum profylaxe behandeld dienen te worden om hun heupprothese te beschermen tegen bacteriën die tijdens de behandeling in de bloedbaan komen
  • Patiënten met hart en vaat ziekten. Er is steeds meer zekerheid dat arteriosclerose en parodontitis in relatie staan tot elkaar. Een goede mondgezondheid verkleint het aantal bacteriën dat in de bloedbaan komt. Patiënten met een hartklepprothese dienen altijd antibioticumprofylaxe te nemen vooraf aan de behandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure Bacteriële endocarditis van de Hartstichting.

Omdat uw algemene gezondheid van belang is tijdens de behandeling is het noodzakelijk om een gezondheidsvragenlijst in te vullen en iedere medische verandering daarna door te geven.