Feedback

Er bestaat het gezegde: “bent u tevreden vertel het anderen, maar heeft u een klacht vertel het ons.”

Website

Met deze website willen we tegemoet komen aan de wensen en verwachtingen van onze patiënten. Duidelijke informatie, direct contact en informatie over wat u kunt verwachten als u zich bij onze praktijk inschrijft. Heeft u een vraag of opmerking over de website? Of heeft u een suggestie? Dan horen we dat graag van u.

Klachtenregeling

Als mondhygiënist zal ik al het mogelijke doen de patiënt zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, dan kunt u als patiënt een klacht indienen. Als vrijgevestigde mondhygiënist- en lid van de NVM – zijn wij automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Wij waarderen het echter zeer als u de klacht eerst aan ons meldt, zodat er samen gekeken kan worden naar een oplossing.

De NVM is als beroepsorganisatie aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici. Vrijgevestigde mondhygiënisten zijn door het lidmaatschap van de NVM bij deze klachtencommissie aangesloten en hoeven geen eigen klachtenregeling te treffen.

In de Landelijke klachtregeling voor paramedici eerste lijn wordt onder klacht verstaan: een uiting van onvrede over de organisatie van de praktijk, de bejegening of behandeling door de paramedische beroepsbeoefenaar, de waarnemer of personen werkzaam voor de paramedisch beroepsbeoefenaar. De Landelijke klachtregeling voor paramedici eerste lijn geeft tevens de procedure voor klachtbehandeling weer.