Tarieven & vergoedingen

De kosten voor de mondhygiënist vallen voor volwassenen vanaf 18 jaar niet onder de basisverzekering. U kunt er dus een aanvullende verzekering voor afsluiten of inschatten of u de kosten zelf kunt dragen.

Het is moeilijk om u ongezien een indicatie te geven van de te verwachten kosten. Immers elke mond is anders en er zijn zoveel factoren van invloed op de gezondheid van het gebit. Soms volstaat een eenmalige gebitsreiniging en een instructie, maar het kan ook zijn dat er meer aan de hand is dan we in een uurtje kunnen oplossen.  We informeren u in de eerste afspraak ook of er daarna nog meer afspraken noodzakelijk zijn. Dan weet u waar u aan toe bent. Vanzelfsprekend bent u vrij in uw beslissing om ons advies al dan niet te volgen. Een geruststellende gedachte is: ook al vallen de kosten in het begin wat tegen, op de lange termijn leidt de behandeling bij de mondhygiënist tot minder kosten. Een gezond gebit is een goede investering en bespaart u zeker dure tandartskosten.

Mondhygiënist duur?
De Consumentenbond heeft een aantal jaren geleden een tevredenheidsonderzoek gedaan naar de behandeling bij de mondhygiënist. Als conclusie kwam daaruit naar voren dat de meeste mensen dik tevreden waren over de behandeling totdat de rekening op de mat valt. Velen vonden het erg veel geld. Mensen realiseren zich daarbij niet dat er rondom de behandeling hoge kosten gemaakt worden voor sterilisatie en instrumentarium. We werken veel met disposables om besmettingen met ziektes te voorkomen. Wij zijn zuinig op uw gezondheid, vandaar.

Bescherming consument
Ook de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft in 2012 een groot onderzoek gedaan onder tandarts en mondhygiënistenpraktijken en stelt jaarlijks maximumprijzen op, zodat u beschermd wordt tegen te hoge prijzen. Door onze bedrijfsvoering zitten wij in onze praktijk altijd onder dit maximum. Onze prijzen vindt u verderop deze website.

Volledige vergoeding voor kinderen tot 18 jaar

Een bezoek aan onze mondhygiënisten wordt voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze kosten geldt tevens geen eigen risico. Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als u een tandartsverzekering heeft afgesloten. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over welke kosten worden gedekt door de basisverzekering

Vergoeding voor personen ouder dan 18 jaar

Tandheelkunde wordt niet verzekerd vanuit de basiszorgverzekering. Met uitzondering van kinderen tot 18 jaar. Veel verzekeraars nemen de tandartsverzekering op in de aanvullende verzekering en vergoeden een deel van de behandelingen. Dit geldt ook voor behandelingen door de mondhygiënist. De vergoeding hangt af van uw verzekeraar en uw polis. De meeste tandartsverzekeringen vergoeden een percentage van 70 of 80 procent van de mondhygiënebehandelingen tot een afgesproken maximum. Wij raden u aan voor informatie contact op te nemen met uw verzekeraar of de verzekeringsvoorwaarden te bekijken. Wij hebben met geen enkele verzekeraar afspraken gemaakt over speciale tarieven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet in het belang is van de vrije markt waarin iedereen zijn eigen behandelaar moet kunnen kiezen.

Betalen

Wij hebben een financiële medewerker die u na elke behandeling een digitale factuur stuurt. Deze dient u aan ons te voldoen. Desgewenst kunnen wij ook met u afspreken dat u een factuur per post ontvangt. U kunt de rekening zelf indienen bij uw verzekeraar. Wij declareren nooit rechtstreeks aan uw verzekeraar. Zo blijft u zelf goed op de hoogte van wat er gedeclareerd wordt.