De tarieven worden elk jaar landelijk vastgelegd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit is om u te beschermen tegen te hoge prijzen. In onze praktijk kiezen we voor rustige behandelingen waarbij we vaak niet alle tijd doorberekenen. Daardoor zijn onze tarieven lager dan het landelijk gemiddelde.

Voor de mondhygiënist zijn de M- en de T-codes het belangrijkste:

De M-codes  zijn de preventieve codes waarin de zorg per 5 minuten berekend wordt. M01 tm M40. Hieronder vallen onder andere instructie, tandsteen verwijderen en gebitsreiniging.

De T-codes zijn de curatieve codes berekend op basis van een verrichting. T11 t/m T61 hieronder vallen de tandvleesbehandelingen volgens het paroprotocol. Dat betekent dat er een vastgesteld behandeltraject doorlopen moet worden, van onderzoek, behandeling en nazorg.

Op uw rekening vindt u òf de M- òf de T- codes, deze kunnen niet gecombineerd worden. Hieronder vindt u de codes die u verder op uw rekening kunt aantreffen:

Consultatie en diagnostiek (C)

CodeBeschrijvingTarief
a.Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€ 22,91
C13Probleemgericht consult € 22,91
b.Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,91
C028Uitgebreid onderzoek t.v.b. opstellen, vastleggen behandelplan € 108,53
c.Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€ 18,09
C91Pocketregistratie€ 36,18
C92Parodontiumregistratie€ 72,35

Maken en/of beoordelen foto’s (X)

CodeBeschrijvingTarief
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 26,53
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,12
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 60,29

Preventieve mondzorg (M)

CodeBeschrijvingTarief
M01Preventieve voorlichting en/of
instructie, per vijf minuten
€ 13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,52
M05Niet-restauratieve behandeling
van cariës in het melkgebit
€ 27,13
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of
enzymatisch onderzoek
€ 18,09
M30Behandeling van gevoelige
tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€ 5,83
M40Fluoridebehandeling€ 15,07
M61 *Mondbeschermer€ 26,24
M80 *Behandeling van witte vlekken,
eerste element
€ 52,45
M81 *Behandeling van witte vlekken,
volgend element
€ 28,94

Verdoving (A)

CodeBeschrijvingTarief
A15Oppervlakte verdoving€ 7,84
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 15,07

Tandvleesbehandelingen (T)

CodeBeschrijvingTarief
a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
T031vervalt€ 0,0
T032Herbeoordeling met parodontiumstatus, evaluatie, na initiële tandvleesbehandeling€ 108,53
T033Uitgebreid bespreken vervolg- traject na herbeoordeling€ 66,32
T042Consult parodontale nazorg€ 91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
T044Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
T75Postoperatief evaluatieonder- zoek met parodontiumstatus€ 151,60
b.Parodontologie in overige si- tuaties (niet vallend onder on-
derdeel a)
T092vervalt€ 60,0
T161Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42,20
T162Behandeling tandvleesabces€ 81,39
T163Toepassing lokaal medicament€ 65,12
T164(Draad)Spalk€ 24,12
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29

Implantaten (J)

CodeBeschrijvingTarief
g.Nazorg implantologie
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat per element€ 24,18
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 54,72
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 89,54